مهندس علیرضا زهانی تصویر کارشناس

مهندس علیرضا زهانی

بخش فعالیت : معاونت فناوری اطلاعات

مسئول توسعه ، پیاده سازی و نگه داری پروژه عظیم سامانه هوشمند و یکپارچه افرا ملک

ما به مردم و ویلاها کمک می کنیم همدیگر را پیدا کنند

صاحب ویلا شوید

خانم دکتر مینا هدایتی

پنج دستگاه ویلای سند دار و نوساز زیر قیمت و شرایطی به علت مهاجرت با اقامت رایگان به فروش میرسد