مهندس معین حسنی تصویر کارشناس

مهندس معین حسنی

بخش فعالیت : فناوری اطلاعات

ما به مردم و ویلاها کمک می کنیم همدیگر را پیدا کنند

صاحب ویلا شوید

خانم دکتر مینا هدایتی

پنج دستگاه ویلای سند دار و نوساز زیر قیمت و شرایطی به علت مهاجرت با اقامت رایگان به فروش میرسد