مهندس سعید حبیب نژاد تصویر کارشناس

مهندس سعید حبیب نژاد

بخش فعالیت : معاونت مالی

ما به مردم و ویلاها کمک می کنیم همدیگر را پیدا کنند

صاحب ویلا شوید

خانم دکتر مینا هدایتی

پنج دستگاه ویلای سند دار و نوساز زیر قیمت و شرایطی به علت مهاجرت با اقامت رایگان به فروش میرسد