مهندس محمد رضا قلی پور تصویر کارشناس

مهندس محمد رضا قلی پور

بخش فعالیت : مدیریت مجموعه افراملک

ما به مردم و ویلاها کمک می کنیم همدیگر را پیدا کنند

صاحب ویلا شوید

خانم دکتر مینا هدایتی

پنج دستگاه ویلای سند دار و نوساز زیر قیمت و شرایطی به علت مهاجرت با اقامت رایگان به فروش میرسد